BESMAK - ODTÜ KTM'de

Besmak Malzeme Test Makinaları olarak ODTÜ Kaynak Teknoloji Merkezine 200 kN Kapasiteli Universal Servo Elektromekanik Test Sistemi sağlanmış olup, kurulan bu sistem ile Çatlak Açıklığı Ölçüm ve kontrol sistemli (CMOD) uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. Kurulan bu sistem sayesinde Türkiye'de oldukça sınırlı laboratuvarların gerçekleştirebildiği "Kırılma Tokluğu" testleri yapılabilecektir.