TUBİTAK Projemiz Kabul Edildi

Firmamızın hazırladığı Yüksek Frekanslı Yorulma Test Cihazı projemiz TUBİTAK tarafından kabul edildi.

Bu çalışmada ASTM E466-07 standardına uygun,yük ve frekans kontrollü çalışabilecek,yüksek Frekanslı(>25 Hz) Elektrolineer Yorulma Test Cihazının(ElectroDyna) tasarımı ve prototip imalatı hedeflenmektedir.Son yıllarda ülkemizde hızla gelişen makine,medikal,havacılık,savunma ve otomotiv sanayisinin kalite kontrole olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.Bu sektörlerde kullanılan parçaların yorulma problemi ile sürekli karşı karşıya kalması,yorulma testinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.Ülkemizde hali hazırda dinamik mekanik test cihazı üretici bulunmadığından,bu test cihazlarının tamamı ithal edilmektedir.

Yüksek frekanslarda dinamik test cihazında, elektromanyetik hareket teknolojisine sahip neredeyse sürtünmesiz servo sürücülü özel motor kullanılacaktır.Böylelikle servohidrolik yorulma test cihazlarındaki sürtünme en aza indirilerek,enerji tasarruflu yeni bir yorulma test cihazı geliştirilecektir.Ayrıca geliştirilecek ElectroDyna ile makine parçalarının yorulma testleri daha kısa sürede tamamlanarak zamandan tasarruf edilecektir.

Proje sonunda geliştirilen ElectroDyna ile ithal yorulma test cihazı ikamesi karşılanabilecektir.Böylelikle ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu yorulma test cihazı ithalatı azaltılarak,ülke ekonomisine katma değeri yüksek mekanik test cihazı kazandırılacaktır.

Projenin amacı,3 kN kapasiteli yeni ve özgün bir yüksek frekanslı (200 Hz'e kadar) yorulma test cihazının tasarımı,prototip olarak üretilmesi ve ElectroDyna olarak isim hakkının alınmasıdır.Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi ile özellikle yorulmaya maruz kalan endüstriyel mühendislik parçalarının testlerinin ülkemizde üretilen yerli test cihazı ile yorulma testleri yapılarak,ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacaktır.Bunun sonucunda ithal test cihazlarının yerine ikame sağlanarak maliyetler düşürülecektir.

Özellikle havacılık,savunma,otomotiv ve medikal endüstrisinde yorulmaya maruz kalan parçaların yorulma testleri yurt dışına yaptırılmakta,cari açığı artıran bu hizmet alımları ürün maliyetlerini de önemli derecede artırmakta ve pazara çıkış süreçlerini uzatmaktadır.Proje kapsamında geliştirilecek yüksek frekanslı yorulma test cihazı ile bu sektörlerde yorulma testinin ihtiyaç duyulduğu parçalarda test süreleri kısaltılacak ve ürün/parça başına maliyetler azaltılabilecektir.

Projede geliştirilecek sadece elektrikle çalışan 200 Hz kapasiteli yorulma cihazı, yüksek frekanslı dinamik yorulma, düşük frekanslı yorulma ve düşük kapasiteli çekme-basma testlerinde kullanılabilir. Sadece elektrik enerjisiyle çalışacak cihaz, servohidrolik yorulma cihazlarına göre daha çevreci olacaktır.

Servohidrolik yorulma test cihazlarında uzama kontrol ve ölçüm hassasiyeti 10 μm iken lineer elektrik motorlu yorulma test cihazlarında ise 0.5 μm hassasiyetindedir. Ayrıca yük kontrol ve ölçüm hassasiyeti bakımından servohidrolik yorulma test cihazları Sınıf 1 ve Sınıf 0.5 (ISO 7500-1) iken, lineer elektrik motorlu yorulma test cihazların Sınıf 0.5 ve Sınıf 0 aralığındadır.

Yüksek frekanslı yorulma test cihazıyla yüksek dayanımlara sahip makine ve otomotiv parçaları,yeni nesil malzemelerin havacılıkta uygulamaları ve biyomedikal malzemelerin yorulma testleri kısa sürede test edilebilecektir.

Mevcut yorulma test cihazları içerisinde en yaygın kullanılan servohidrolik yorulma test cihazlarının yüksek frekanslardaki performans problemi,yüksek enerji sarfiyatı ve bakım maliyetleri gibi problemler nedeniyle yeni yorulma testi teknolojilerine ihtiyaç duyulmuştur.Bu yüzden proje kapsamında yüksek frekanslı,sadece elektrik ile çalışan ve bakım giderleri çok az olan yeni tip bir yorulma test cihazının tasarımı ve prototip imalatı gerçekleştirilecektir.

İthal yüksek frekanslı yorulma test cihazlarının maliyetinin çok yüksek olması(yaklaşık 200.000 Euro+KDV),bakım-onarım ve yedek parça temininin zorluğu yerli üretimi zorunlu kılmaktadır.

Servohidrolik yorulma test cihazlarının laboratuvarlarda kapladığı alan ve gürültülü çalışma probleminin,sadece elektrik ile çalışan tipi yorulma test cihazlarında yok denecek kadar az olmasıdır.